Kosten

De Benoordenhoutse Judoschool werkt met een jaarcontributie.

De tarieven voor het seizoen 2020-2021 zijn:

categorie 1: wie meerdere lessen per week volgt / wie lessen volgt van 1 uur, betaalt per jaar 310 euro.
categorie 2: wie 1 les per week volgt van 45 minuten, betaalt per jaar 255 euro.
categorie 3: wie 1 les per week volgt van 30 minuten, betaalt per jaar 200 euro.

Een jaar loopt van september t/m juni.

Voor wie later in het seizoen  instroomt, neemt het te betalen bedrag (tot aan de zomervakantie) af.

Wie tussen de herfst en kerstvakantie inschrijft, betaalt respectievelijk
250, 205 of 160 euro (categorie 1, 2, 3) voor de rest van het seizoen, dus tot aan de zomervakantie.

Wie tussen de kerst en voorjaarsvakantie inschrijft, betaalt respectievelijk
185, 155 of 120 euro (categorie 1, 2, 3) voor de rest van het seizoen, dus tot aan de zomervakantie.

Wie tussen de voorjaars en meivakantie inschrijft, betaalt respectievelijk
125, 105 of 80 euro (categorie 1, 2, 3) voor de rest van het seizoen, dus tot aan de zomervakantie.

Wie tussen de mei en zomervakantie inschrijft, betaalt respectievelijk
65, 55 of 40 euro (categorie 1, 2, 3) voor de rest van het seizoen, dus tot aan de zomervakantie.

U ontvangt geen rekening en dient zelf het verschuldigde bedrag over te maken.

Rekeningnummer NL93 INGB 0006 9333 61  onder vermelding van de naam van degene voor wie het bedrag wordt overgemaakt.

Er is géén inschrijfgeld.

Houders van een ooievaarspas betalen bij de Benoordenhoutse Judoschool geen lesgeld, dat doet de Gemeente Den Haag.

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt!

Is het lastig om de contributie te betalen? Het Jeugdfonds Sport & Cultuur helpt! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt de contributie en/of benodigdheden voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar thuis te weinig geld is.

Hoe werkt het?

Je kunt als ouder / verzorger niet zelf een aanvraag indienen bij het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Dat kan alleen gedaan worden door een intermediair, bijvoorbeeld de leerkracht, iemand van het sociaal wijkteam, schuldhulpverlening of van jeugdzorg. Hij of zij kent de spelregels en weet of je kind in aanmerking komt. Als de aanvraag goedgekeurd is, kan je kind vaak al binnen drie weken sporten.